0977281661 bizenglishforsuccess@gmail.com Kiểm tra thử
Hotline: 0977281661
Học phí và thanh toán

Bạn có thể đóng học phí tại văn phòng công ty hoặc chuyển khoản theo số tài khoản sau:

Thông tin chuyển khoản 
- Số tài khoản: 0011004098550 
- Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch. 
- Chủ tk: Nguyễn Đình Mạnh. 
- Nội dung: tên bạn + số điện thoại + gói học phí.

 

Sau khi chuyển khoản BIZ English sẽ sắp xếp giáo viên dạy bạn theo yêu cầu của bạn.